Overenie telefónneho čísla

Zadajte telefónne číslo (formát: 0212345678, 09XXXXXXXX, 0800XXXXXX...)